Wat doen wij

Met de applicatie van MijnEML helpen wij u te voldoen aan de
Erkende Maatregelen Lijst en de informatieplicht inzake de wet milieubeheer.

Met de applicatie van MijnMVO helpen wij u om uw MVO beleid vorm te geven.

Workshop MVO, prioriteitstelling.

Wij helpen via de applicatie om uw MVO beleid te bepalen. Voor de gebruikers van MijnMVO verzorgen wij de workshop prioriteitstelling.

Bedrijventerreinaanpak.nl brengt informatie van de individuele ondernemer, gemeente, financiers en big data eenvoudig en snel bij elkaar en is blijvend beschikbaar voor belanghebbenden.

Verkooptraining.

Voordat we beginnen komen we eerst kennismaken. Met u als bedrijfsleiding en met de medewerkers van “de verkoop”. Daar trekken we een halve dag voor uit. Pas dan bepalen we, samen met u, wat wij voor u kunnen betekenen en hoeveel tijd we denken daarvoor nodig te hebben.

We hebben geen vooropgezet programma of 5-stappenplan, maar werken samen met u en uw medewerkers aan een beter lopende verkoopafdeling. Door persoonlijke, enthousiaste en op eigen ervaring gebaseerde praktijkbegeleiding, on-the-job.

Wij nemen voor derden DLP examens af, die zijn gemaakt door erkende branche gerelateerde Hoger Veiligheidskundige (HVK).