Bedrijventerreinaanpak

Er is een enorme uitdaging, die vraagt om goede samenwerking tussen ondernemers, overheden en andere relevante belanghebbenden. Met Bedrijventerreinaanpak.nl neemt u de regie naar een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen
Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Maar waar begint u? Er is veel informatie beschikbaar, maar niet voor iedereen en niet eenvoudig te raadplegen. Bedrijventerreinaanpak.nl brengt informatie van de individuele ondernemer, gemeente, financiers en big data eenvoudig en snel bij elkaar en is blijvend beschikbaar voor belanghebbenden.